Pre pokračovanie na stránku, prosím zvoľte:


S vývojom aplikácií pre produkčné použitie mám 20 ročné skúsenosti. Za ten čas som mal možnosť pracovať aj na strane zákazníka aj na strane dodávateľa. Prišiel som do kontaktu s OLTP aj OLAP systémami. Mám skúsenosti s vývojom aplikácií - celým životným cyklom - analýzou, dizajnom, programovaním, nasadzovaním, post-implementačnou podporou ako aj prevádzkovými zásahmi v produkčnom systéme (datafixy, zmena parametrov, hotfixy kódu). Mám skúsenosti aj s pravidelným sledovaním výkonnosti databázy, navrhovaním potrebných opatrení a ich implementáciou. Orientujem sa na spracovanie veľkých objemov dát - návrh aj optimalizáciu.

Ponúkam vám svoje služby medzi ktoré patrí:

Svoje služby ponúkam ako spoločnosť s ručením obmedzeným - na faktúru.

Preferujem prácu z domu, aj keď chápem, že nie vždy je to možné.