Pre pokračovanie na stránku, prosím zvoľte:


Osobné údaje:

Meno:

Ján

Priezvisko:

Majláth

Titul:

Mgr.

Rok narodenia:

1975

Bydlisko:

Bratislava

e-mail:

jan (zavináč) majlath (bodka) eu

web:

www.majlath.eu


Vedomosti:

Programovacie jazyky:

SQL, PLSQL, Príkazový jazyk Unixu, Pascal, C, C++, HTML, PHP, JavaScript (čiastočne), Python (čiastočne)

Dalšie vedomosti:

CSS3

Prostredia:

Oracle SQL*Plus, Oracle Form Builder, Procedure Builder, Query Builder, Report builder, Oracle Designer (čiastočne), Turbo Pascal, Borland C++, Delphi, C++ Builder

Školenia v Oracle Slovensko:

 • Úvod do Oracle: SQL a SQL*Plus
 • Základy PL/SQL
 • Vývoj programových jednotiek PL/SQL
 • Oracle9i Ladenie SQL – workshop
 • Oracle Express Foundation
 • Oracle Express Analyzer
 • Dátové sklady – základný kurz
 • Návrh databázy pre dátové sklady
 • Administrácia Oracle Discoverer
 • Správa databázy Oracle8i
 • Správa databázy Oracle8i: Ladenie výkonnosti
 • Oracle Forms Developer: Build Internet Applications

Školenia v IBM Slovensko:

 • DB2 fundamentals
 • Administrácia DB2 v prostredí AIX
 • Tivoli storage manager - základný kurz

Školenia v Ipex It:

 • Oracle - optimalizácia SQL
 • XML na platforme Oracle 11g/10g

Dalšie školenia:

 • Objektovo orientované programovanie - RNDr. Ilja Kraval (www.objects.cz), 5 dní

Databázy:

 • Relačné (Oracle; čiastočne MySQL, DB2, Informix)
 • Multidimenzionálne (Oracle)

ETL nástroje:

 • Informatica PowerCenter / PowerMart
 • Ascential DataStage (čiastočne)

Nástroje na správu verzií:

GIT, MKS, SVN

Operačné systémy:

Unix, Linux, Windows, MS Dos,

Aplikačné programy:

Komprimačné programy (arj, rar, zip, ...)
Utility v Unixe (awk, grep, find, ...)
TOAD, PL/SQL Developer
OpenOffice, MS Office,
Lotus Notes
a ďalšie

Cudzí jazyk:

Angličtina (upper intermediate)

Vodičský preukaz:

sk. BZákladná vojenská služba:

1993 – 1994, Liptovský Mikuláš.

Najvyššie ukončené vzdelanie:

Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica, odbor informatika.

Diplomová práca:

Využitie Kohonenových neurónových sietí v robotike

Vývoj simulačného prostredia pre Kohonenovu sieť (Borland C++ Builder 3.0, Win 95) a skúmanie možností riadenia robota pomocou tejto siete.

Prax (od prvej po aktuálnu pozíciu):

APIS s. r. o. (www.apis.sk), programátor, 8 mesiacov.

 • Analýza a modifikácia programového balíka Podpisové vzory, Borland C++ 3.1 (MS Dos) + knižnica CodeBase;
 • Program pre nákladné váhy, Borland C++ 3.1 (MS Dos)


Slovenské telekomunikácie a.s. (www.telecom.sk), prevádzkový programátor/správca databázy – Data Warehouse, 15 mesiacov

 • Relačná Databáza Oracle (verzia 7.3.4) na HP UX 10.20
 • Multidimenzionálna databáza Oracle Express (verzia 5)
 • Operatívne a prevádzkové: SQL dotazy, PL/SQL programy, tvorba skriptov v príkazovom riadku Unixu, programy v jazyku C


Asset Soft a.s. (www.assetsoft.sk, www.asset.sk), programátor, 12 mesiacov

 • Práca na projekte Datawarehouse pre poisťovaciu spoločnosť, Oracle 8i na Win NT 4.0
 • Účast na projekte Realizácia výplat poistných udalostí - C++ Builder 5, db Oracle 8i + MS Access 97
 • Budovanie DWH pre daňové riaditeľstvo, Informix Dynamic Server 2000 (9.21.UC1), vývoj na Red Hat Linux 7.1
 • Práca s ETL nástrojmi (Informatica PowerMart 5.1, Ascential DataStage)
 • Vytváranie stránok v nástroji Informix Web Data Blade
 • Administrácia vývojových databáz Oracle 8i (8.1.5 a 8.1.7) na Windows (NT 4.0 a 2000)


Allianz Slovenská poisťovňa a.s. (www.allianzsp.sk, www.allianz.com), designer, programátor, prevádzkový programátor, 43 mesiacov, (1.10.2002 - 30.4.2006)

 • Databáza Oracle 8i, 9i na HP Unix
 • Nadstavba pre spracovanie poistiek: Gios 1.6.2 - 1.6.3.7
 • Vývoj a modifikácie produkčného systému pre životné a investičné poistenie - SQL, PL/SQL, Form Builder 6i


IBM Slovensko (www.ibm.sk, www.ibm.com), IT špecialista, 35 mesiacov (1.5.2006-31.3.2009)

 • Budovanie DWH pre Slovak Telekom; Databáza Oracle 10g; ETL nástroj Informatica PowerCenter
 • Support a maintenance DW
 • Euro konverzia DWH
 • Neštrukturovaná archivácia pre Slovak Telekom; Tivoli storage manager; Unix bash shell


First Data Slovensko (www.firstdata.sk, www.firstdata.com), PL SQL senior developer, (1.4.2009 - 30.11.2015)

 • Spracovanie údajov na pozadí (backend) - import dát, spracovanie dát, export (reporty)
 • Programovanie na úrovni databázy – IPG (Internet Payment Gateway) – virtuálny POS terminál pre zákazníkov


Kedros (www.kedros.sk), PL SQL senior developer, (od decembra 2015)

 • SSE - Starostlivosť o dátový model, optimalizácia spracovania, štrukturálne zmeny - s prihliadaním na spracovanie veľkého objemu dát, implementácia spracovania na strane databázy, príprava releasov, podpora pri nasadzovaní, Prevádzkové zásahy - analýza situácie a príprava riešenia
 • ŘSD ČR - budovanie DWH - spracovnaie údajov zo zdrojových systémov do stage vrstvy DWH
 • e-on - implementácia SQL dotazov pre reporty
Referencie (kontakty na vyžiadanie):

Diplomová práca:

Jozef Suchý

Apis s.r.o.:

Martin Sýkora

Slovenské telekomunikácie a.s.:

Miloš Hedera

Asset Soft a.s.:

Daniel Suchoň
Jozef Roštár

Allianz Slovenská poisťovňa a.s.:

Pavol Chvála
Jaroslava Gustafíková

IBM Slovensko s.r.o.:

Martin Kall
Andrej Feik

FirstData s.r.o.:

Peter Kohutka
Andreas Wieczorek
Michal Kostič

Kedros a.s.:

Vladimír Chovanec
Dušan Majcin
Matej Guľváš
Ladislav GergelyZáujmy:

Počítače: 3D modelovanie, Animácia, Design
Šport: stenové lezenie
Iné: papierové modelárstvo